Related Posts with Thumbnails

Kampania społeczna NASTOLETNIE MATKI


W Polsce nie istnieje kompleksowa polityka dotycząca matek nastoletnich, która umożliwiłaby wspieranie ich w trudnych sytuacjach ekonomiczno-społecznych. Brak jest rozwiązań systemowych, zaś podejmowane działania doraźne mają bardziej charakter "ratunkowy", nie są ukierunkowane na długofalową pomoc np. wsparcie i wyjście z sytuacji bezradności. Nieletnie mamy borykają się z ciężką sytuacją materialną, problemami emocjonalnymi, a często również z odrzuceniem społecznym.

Problem nastoletnich mam, które zaszły w ciążę przed osiągnięciem pełnoletniości, to coraz częściej zauważalne zjawisko zarówno w Polsce, jak i w Europie. Ponad 8% ogólnej liczby porodów w Polsce dotyczy młodych dziewcząt w wieku 12-19 lat. Oznacza to, że ponad 20 tysięcy polskich nastolatek rocznie musi stawić czoła bardzo trudnej sytuacji i wziąć na siebie odpowiedzialność za drugiego człowieka, zarówno pod względem wychowawczym, jak i materialnym.Wśród przyczyn ciąży młode matki wymieniają brak wiedzy o zabezpieczeniu przed zajściem w ciążę. Realia są takie, że nawet jeśli już uda się samodzielnie posiąść wiedzę z zakresu antykoncepcji to i tak mają one utrudniony dostęp do niej. Często wstyd przed udaniem się do ginekologa utrudnia nawet uzyskanie porady typowo zdrowotnej. Małgorzata Kot, koordynatorka Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” uważa, że liczba nastoletnich ciąż byłaby mniejsza, gdyby w polskich szkołach wprowadzona została obowiązkowa edukacja seksualna. – Największym problemem jest bowiem brak dostępu do informacji

Rodzina albo akceptuje fakt ciąży u nastolatki i jest zmuszona ekonomicznie uczestniczyć w rozwiązaniu problemu utrzymując dzieci swoich niepełnoletnich dzieci albo je odrzuca. W tym przypadku często niepełnoletnie ciężarne uciekają z domu, aby ciąża nie wyszła na światło dzienne. Trafiają do placówek opiekuńczych lub domów samotnej matki, gdzie dokucza im samotność, brak wsparcia i izolacja.W myśl przepisów ciężarne nastolatki mają prawo do edukacji, a nawet urlopu od zajęć szkolnych i indywidualnego toku nauczania. W praktyce okazuje się to być często tylko teorią, zwłaszcza, że świadomość praw jest praktycznie żadna. Czasem dziewczyny są zmuszane do przerwania nauki już w ciąży, a w niektórych przypadkach z braku wsparcia nie kontynuują jej po porodzie. Niepełnoletnia matka, która ukończyła 13 lat, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, Władzę rodzicielską nad dzieckiem musi przejąć ustanowiony opiekun prawny (najczęściej rodzic małoletniej lub kurator). Taki stan rzeczy trwa aż do ukończenia 18 roku życia lub do zawarcia małżeństwa (dopiero po 16 roku życia za zgodą sądu), dzięki któremu co prawda nieletnia matka uzyskuje prawa rodzicielskie jednakże nie jest to zawsze najlepsze rozwiązanie. Ślub nie jest bramą ku dorosłości, a często na takie rozwiązanie nalegają rodzice małoletniej.Trzeba pamiętać, że część z nastoletnich ciąż to efekt przemocy seksualnej i związków kazirodczych. W świetle kodeksu karnego (Art.200) każda ciąża poniżej 15 roku życia to wynik przestępstwa.

Nieletnie mamy w praktyce nie mogą samodzielnie reprezentować dziecka: wszystkie decyzje dotyczące: opieki, zdrowia, edukacji dziecka podejmuje opiekun prawny dziecka. Nie mogą także wyrazić zgody na uznanie ojcostwa dziecka ani zgłosić wniosku u przyznanie świadczeń, (zasiłku rodzinnego, z opieki społecznej, becikowego,) które i tak są przyznawane opiekunom prawnym dziecka. Małoletniego ojca dziecka nie można również pozwać o alimenty, gdyż jemu również nie przysługują prawa wynikające z posiadania władzy rodzicielskiej. Kierując pozew o alimenty, młodociana matka pozywa więc przedstawicieli ustawowych ojca własnego dziecka.

Działania na rzecz nieletnich matek powinny przede wszystkim uwzględniać ich podmiotowość ich celem nie powinno być nakłanianie za wszelką cenę do adopcji lecz wspieranie ich w macierzyństwie. Należy również uwzględniać ojców tych dzieci, ich zdanie i obecność w życiu matki i dziecka, gdyż obecne przepisy marginalizują ich rolę utrudniają nabywanie przez nich praw.

Fundacja MaMa zainaugurowała kampanię społeczną Nastoletnie Matki, mającą na celu wsparcie młodych kobiet, którym przyszło mierzyć się z trudami macierzyństwa. Nastoletnich matek o których wciąż niewiele
się mówi, a które wymagają wyjątkowego wsparcia i uwagi, gdyż w szczególny sposób zaliczają się do grupy narażonych na wykluczenie społeczne. W ramach kampanii zostały uruchomione dwie infolinie pomocowe, które będą czynne co niedzielę w godz. 19:00-22:00 . Oba numery będą działać do 11 maja 2014.

607 989 146 - POMOC PSYCHOLOGICZNA 
607 988 876 - POMOC PRAWNA 

Pod koniec lutego zostanie wydana broszura dla nastoletnich mam z pakietem informacji o ich prawach oraz możliwościach uzyskania pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Akcja społeczna "Nastoletnie matki" rusza wraz ze startem serialu dokumentalnego emitowanego przez stację MTV "Teen Mom Poland" ( pisałsm o nim tutaj)

0 komentarze :