Related Posts with Thumbnails

Przytulenie ma znaczenie

Kocham, więc przytulam. Na każdym etapie rozwoju dziecka. Ogólnopolska kampania społeczna: „Przytulenie ma znaczenie” ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę bliskości w procesie wychowawczym. Kampania ma edukować, angażować i wspierać środowiska medyczne oraz rodziców. Przytulanie to jedna z najważniejszych potrzeb człowieka... Łączy się z potrzebą miłości, kontaktu, bliskości, przynależności i akceptacji, dlatego też nie da się przecenić jego wagi. Czułość powinna towarzyszyć nam przez całe życie. Kontakt dziecka z rodzicami ma ogromny wpływ na dalszy rozwój emocjonalny i życie społeczne dziecka. Człowiek potrzebuje fizycznego kontaktu z bliską mu osobą od urodzenia, aż do ostatnich chwil swojego życia. To właśnie dotyk i fizyczna bliskość w początkowym etapie życia mają znaczący wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Dotykanie małego dziecka, przytulenie go, czy branie na ręce... to najbardziej naturalne i najwłaściwsze oznaki naszej bliskości, miłości i troski. Przytulanie jest potrzebą u małych dzieci wręcz fizjologiczną, a nie tylko emocjonalną... niemniej jednak czuły dotyk pomaga w porozumiewaniu się i często zastępuję słowa... buduje więź. Dotyk to przecież najbardziej pierwotny i najbardziej naturalny język miłości... Kampania ma na celu uświadomienie, że dotyk jest ważnym elementem życia, nie tylko dla najmłodszych, ponieważ liczy się na każdym etapie rozwoju człowieka- dziecko nie wyrasta z potrzeby dotyku... Dotyk jest więc podstawową inwestycją, aby młodego człowieka uczynić w przyszłości szczęśliwym dorosłym.
dziecięce klimaty

Poradnik przytulania znajdziecie TUTAJ.

Przytulanie ma same zalety. Nie da się przecenić wagi prostych, najdrobniejszych form bliskiego, cielesnego kontaktu z najbliższymi.
  • Przytulenie to życie... to naturalna potrzeba...
  • Przytulenie to rozmowa bez słów
  • Przytulenie to poznawanie świata i siebie nawzajem 
  • Przytulenie jest naturalną formą wyrażania uczuć wobec najbliższych, dzięki której zdobywamy ufność i pogodne nastawienie do świata. Dotyk najbliższej osoby gwarantuje zaspokojenie podstawowej, fundamentalnej potrzeby– potrzeby miłości i bezpieczeństwa. 
  • Potrzeba przytulania nie maleje wraz z wiekiem dziecka Przytulenie jest ważnym elementem życia nie tylko dla najmłodszych - liczy się na każdym etapie rozwoju.

0 komentarze :