Related Posts with Thumbnails

Żywność i demokracja


Publikacja autorstwa Marcina Gerwina wyjaśnia, skąd biorą się problemy z brakiem żywności w niektórych regionach świata oraz wskazuje możliwe rozwiązania. Pokazuje związek pomiędzy dostępem do żywności a realną demokracją i praktyczne znaczenie suwerenności żywnościowej w kluczowych dla walki z głodem kwestiach, takich jak dostęp do ziemi, metody uprawy roślin czy dystrybucja żywności. Książka składa się z pięciu głównych rozdziałów:
1. Dlaczego suwerenność żywnościowa?
2. Demokracja w praktyce
3. Dostęp do ziemi
4. Farma jako ekosystem
5. Zrównoważona gospodarka.
Wśród dodatków do książki znajduje się artykuł prezentujący przykładowe inicjatywy na rzecz suwerenności żywnościowej, zrównoważonego rolnictwa i odpowiedzialnej konsumpcji podejmowane w ostatnich latach w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).0 komentarze :