Related Posts with Thumbnails

BAJKI EZOPA

Dziś zostałyśmy wyróżnione za aktywność na funpagu Vtech...miło nam bardzo i cieszymy się z wyróżnienia. Od kilku dni toczyła się dyskusja o bajkach i baśniach...Andersen, Grimm...a kto pamięta o Ezopie? Jako dziecko uwielbiałam te krótkie bajeczki. Ezop grecki bajkopisarz z VI w p.n.e. zostawił po sobie świetne moralizujące i satyryczne opowiastki. Opowiadają one o przygodach zwierząt, które w przystępny posób przedstawiają dziecku rożne cechy charakteru i są napisane jasnym i dowcipnym językiem, co sprawia ze świetnie się je czyta. To bajki dla dzieci, które obrazowo przedstawiają konsekwencje zachowań w ludzkim świecie, pomagają rozróżnić dobro i zło i odnaleźć się dziecku w trudnym do zrozumienia dla niego świecie. Najpopularniejsze bajki, które zna chyba każdy z nas to "Kruk i lis" czy "Lis i winogrona". Bajki Ezopa to bajki edukacyjne, które pozwalają rozmawiać z dziećmi na rożne tematy, które dotyczą zachowań i postępowania ludzi w rożnych sytuacjach, uczą, czym jest przyjaźń, odwaga i tego ze warto spełniać marzenia. Na końcu każdej bajki znajduje się pouczający morał. Bajka, bajka ezopowa, zwierzęca :
 • Krótki utwór literacki wierszowany, lub pisany proza, jest jednym z podstawowych gatunków literatury dydaktycznej. 
 • Istotna cecha jest jej alegoryczność. Bohaterowie – zazwyczaj zwierzęta, ale również ludzie, rzadziej przedmioty, czy rośliny są nośnikami, uosobieniem typów ludzkich i cech charakteru. 
 • jest rodzajem przypowieści na temat uniwersalnych sytuacji moralno – psychologicznych, charakterów i postaw. Opowiadana w niej historia stanowi zawsze jedynie ilustrację jakiejś prawdy ogólnej dotyczącej doświadczeń ludzkich powtarzalnych i powszechnych. 
 • Charakteryzuje się etyką pierwotną, będącą odbiciem rzeczywistych stosunów panujących w zaraniu kultury. Cel takiego zabiegu jest dydaktyczny, moralizujący, poucza ona o szkodliwości czy pożyteczności pewnych zachowań, przekazuje prawdy etyczne lub wskazówki postępowania.
  Narzędziem do osiągnięcia przez bajkę takiego efektu jest kontrast w przedstawieniu dwóch rodzajów działań : skutecznego i nieskutecznego.
 • Niekiedy bajka ma także charakter satyryczny. Jednak znaczenie kluczowe ma zawarcie w bajce morału : na początku, na końcu, lub takiego, który wynikałby z treści. 
 • Bajka może być długa – narracyjna, bądź krótka – epigramatyczna.
 • Najbardziej rozpowszechniona jest forma bajki zwierzęcej, w której przedstawiane zwierzęta występują jako maski określonych typów ludzkich, a relacje między nimi sa odpowiednikiem społecznych stosunków i instytucji. Nazwa zwierzęcia jest konwencjonalnym znakiem zastępujacym
  rozbudowaną charakterystykę pewnych cech np. Lew – siła, męstwo, lis- przebiegłość, mrówka- pracowitość, baran – głupota, zając – płochliwość tp. 
 • Treść nie wymaga określenia czasu ani „podmalowania” tła. Jest ona bowiem ponadczasowa, a tłem jest Świat.. Morał najczęściej bywa lokowany na końcu utworu tak zwany epimythion – po którkiej ekspozycji rozwija się szybka akcja, która zamyka wyraźny epilog, choć może także występować jako formuła poczatkowa – promythion.

0 komentarze :