Related Posts with Thumbnails

1-7 sierpnia - Światowy Tydzień Karmienia Piersią

Począwszy od 1990 roku na świecie organizowane są Światowe Tygodnie Karmienia Piersią (World Breastfeeding Week, WBW). Inicjatorem tych obchodów jest międzynarodowa organizacja WABA (World Alliance Breastfeeding Action), której celem jest upowszechnienie karmienia piersią na świecie i zwrócenie uwagi na ważne aspekty i korzyści z tego wynikające - ekonomiczne, zdrowotne i obyczajowe. Obecnie tydzień jest obchodzony w około 120 krajach zarówno przez pracowników służby zdrowia, media, a także karmiące matki. Tydzień Karmienia Piersią rozpoczyna się 1 sierpnia i upamiętnia 01.08.1990 jako datę podpisania Deklaracji Innocenti; Florencja - w sprawie "Ochrony, Propagowania i Wspierania Karmienia Piersią". Deklarację tę podpisało 29 krajów, w tym Polska. Głównym celem Światowego Tygodnia Karmienia Piersią jest uświadomienie matką jak cenny jest dla niemowlęcia naturalny pokarm, który zapewnia optymalny stan zdrowia i rozwój. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby niemowlęta były karmione wyłącznie mlekiem matki do szóstego miesiąca życia. Jako najbardziej odpowiednie dla prawidłowego rozwoju dziecka uznano karmienie piersią kontynuowane do drugiego roku życia i uzupełniane przez miejscowe produkty żywnościowe. Pediatrzy i konsultanci laktacyjni w każdym zakątku świata przekonują, jak ważny jest naturalny pokarm matki dla rozwoju dziecka. Zgodnie z najnowszymi badaniami mleko matki chroni noworodki przed infekcjami dróg oddechowych, poprawia wzrok i rozwój psychoruchowy, zmniejsza ryzyko alergii, cukrzycy, nowotworów, a także otyłości. Mamy, które karmią piersią, przyznają, że tego doświadczenia nie da się niczym zastąpić. Buduje niezwykłą bliskość z dzieckiem. Coraz częściej mamy też odwagę karmić w miejscach publicznych.
Mleko matki jest bezpieczne i daje dziecku składniki pokarmowe, które są mu potrzebne do prawidłowego rozwoju oraz zawiera przeciwciała chroniące niemowlęta przed chorobami. WHO i UNICEF w latach 1991-1992 opracowało 10 kroków karmienia piersią, które powinna spełnić każda placówka zapewniająca opiekę matce i dziecku tuż po porodzie. Program podany niżej, został zapropagowany na całym świecie:
  1. Sporządzić zasady postępowania, sprzyjające karmieniu piersią i zapoznać z nimi cały personel.
  2. Przeszkolić wszystkich pracowników tak, aby mogli realizować powyższe zasady.
  3. Informować wszystkie kobiety ciężarne o korzyściach karmienia piersią i postępowaniu podczas karmienia.
  4. Pomagać matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu pół godziny po urodzeniu dziecka.
  5. Praktycznie nauczyć matki (zademonstrować), jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację, nawet jeśli będą oddzielone od noworodków.
  6. Nie dokarmiać i nie poić noworodków niczym poza pokarmem kobiecym, z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych.
  7. Stosować system rooming-in, umożliwiający matce przebywanie razem z dzieckiem w pokoju od urodzenia i przez całą dobę.
  8. Zachęcać i ułatwiać karmienie piersią na żądanie.
  9. Nie podawać smoczka niemowlętom karmionym piersią.
  10. Angażować się w tworzenie systemu pomocy i wsparcia dla kobiet w karmieniu piersią i informować o istniejących możliwościach karmiące matki wypisane ze szpitala lub będące pod opieką przychodni. " (Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi)

Program "10 Kroków udanego karmienia" znany jest również jako:„Szpital Przyjazny Dziecku". Według badań, szpitale wdrażające program przyczyniają się do karmienia piersią przez matki również po wyjściu ze szpitala. Zauważono również, że ma to znaczenie w poprawie jakości opieki poporodowej. Z wyników badań wynika, też że karmienie piersią przede wszystkim przyczynia się do mniejszej zachorowalności niemowląt tuż po porodzie.

0 komentarze :