Related Posts with Thumbnails

STOP STALKING!

Kiedy jakiś czas temu spotkałam Lidię Piechotę pomyślałam ależ sympatyczna dziewczyna... a potem kurcze skąd ja ją znam? Szybko się wyjaśniło, że z TV... niestety okazało się, że kojarzę mamę dziennikarkę w kontekście stalkingu...i gdy Lidka opowiedziała pokrótce, co jej się przydarzyło... zaznaczyła, że chce o tym głośno mówić i ostrzegać wiedziałam, że jak przyjdzie odpowiedni moment to wesprę jej plan postem na blogu...by i moich czytelników uwrażliwić na temat. Stalking jest problemem poważnym, którego nie wolno lekceważyć

Pojęcie stalkingu, oznaczające pierwotnie potajemne skradanie się i osaczanie zwierzyny, która miała paść ofiarą myśliwego, stało się określeniem uporczywego naprzykrzania się drugiej osobie. Od 2011 roku w Polsce uporczywe nękanie traktowane jest jako przestępstwo. Grozi za to do trzech lat więzienia. Wciąż jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest stalking i jak można sobie z nim radzić. Stalking jest to powtarzające się uporczywe nękanie poprzez rozmaite formy naruszenia wolności osobistej i prywatności drugiej osoby, wywołujące u prześladowanego niepokój, skrępowanie, dyskomfort fizyczny i psychiczny. Stalking w psychologii określany jest jako „przemoc emocjonalna”, „nękanie na tle emocjonalnym”, „uporczywe nękanie” oraz „prześladowanie na tle emocjonalnym”. Art. 190a Kodeku Karnego o stalkingu, mówi tak:

 § Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§  Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej”. W przypadku, gdy w odpowiedzi na działanie prześladującego pokrzywdzony targnie się na własne życie, stalker podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Należy pamiętać, iż przestępstwa określone w art. 190a kk ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. 

Wg badań przeprowadzonych przez Instytut Ekspertyz Sądowych niemal 3 mln Polaków mogło mieć do czynienia ze stalkingiem. W praktyce można się spodziewać, że zasięg tego zjawiska jest większy... Wiele osób kojarzy stalking jedynie jako problem gwiazd i celebrytów. A prawda jest taka, że może on dotknąć każdego. Stalking to takie samo przestępstwo jak gwałt albo kradzież - mówi aktorka Dominika Ostałowska, w przeszłości ofiara stalkera. Film z jej udziałem to element kampanii, mającej zachęcić prześladowanych do zgłaszania się na policję. Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zmianie przepisów na policję zgłosiło się ponad 400 osób mających problem z uporczywym nękaniem. W 2012 r. do policji wpłynęło ich już prawie 4,5 tys., a większość z nich się potwierdziła. Wysyłają maile, listy, SMS-y. Czasem kwiaty. Innym razem wyzwiska. Bo nękający - jednego dnia "kochają", następnego nienawidzą. Psycholożka Iwona Jabłońska przebadała w zeszłym roku ponad 300 młodych kobiet - co dziesiąta miała do czynienia ze stalkerem, który nękał ją przynajmniej przez trzy miesiące. Najdłuższy dramat trwał aż pięć lat. Ofiarą stalkingu może być każdy – zarówno kobiety jak i mężczyźni! Relacja między ofiarą i sprawcą. Stalking najczęściej dotyczy osób powiązanych więzami rodzinnymi lub tworzących związek partnerski. Jednakże ofiarą może stać się każdy a stalkerem może być nawet osoba zupełnie obca ofierze. Badania nad występowaniem stalkingu w Polsce wykazały, iż w ok. 90 % przypadków istniała relacja znajomości między ofiarą i napastnikiem, w 58,3% przypadków stalkingu prześladowcą jest lub był partner lub były partner ofiary.

Discovery Networks CEEMEA, nadawca programu ID w Polsce, przeprowadza kampanię społeczną informującą o przestępstwie stalkingu. W ramach akcji kanał ID przygotował pięć spotów informacyjnych, które będą emitowane w listopadzie i grudniu na antenie stacji. Powstała także specjalna podstrona www.idpolska.pl/stalking. Zgromadzono na niej przydatne informacje dotyczące uporczywego nękania oraz wskazówki dla ofiar stalkingu, gdzie szukać pomocy

  

  

  

0 komentarze :