Related Posts with Thumbnails

DOGADAĆ SIĘ Z DZIECKIEM


"Metoda, którą Wam przekazujemy, nie jest bowiem techniką manipulacji, wpływu na innych, a budowania kontaktu."


„Dogadać się z dzieckiem. Coaching, empatia, rodzicielstwo” to książka z nurtu Porozumienia Bez Przemocy,  swoity kurs empatycznej relacji rodzic-dziecko. Nie jest to instrukcja obsługi dziecka, koleny poradnik, jak być lepszym rodzicem... to narzędzie do głębszej refleksji nad własnym rodzicielstwem i próba podpowiedzi, jak budować relację z dzieckiem, która będzie oparta na zaufaniu, zrozumieniu i bliskości... Propozycja przełożenia idei porozumienia bez przemocy na codzienna praktykę wychowawczą. Książka powstała głównie z myślą o rodzicach dzieci w wieku 0-9 lat. Obok materiału teoretycznego zawiera wiele ćwiczeń i zadań do wykonania. Zachęca do aktywnego używania książki i traktowania jej jako notatnika na drodze do pełnego satysfakcji rodzicielstwa. Zawarte w niej propozycje samorozwoju rodzica oparte są na obserwacjach i przykładach z własnego doświadczenia autorek. Autorki prowadzą z czytelnikiem swoisty dialog, w którym zachęcają w pierwszej kolejności do pracy nad sobą...

"Ta książka jest o tym, co pomaga budować takie relacje z dziećmi, o jakich marzymy. Pierwszy krok to zrozumienie i poznanie siebie w roli rodzica. Jakim rodzicem chcę być? O co potrzebuję zadbać by zbudować takie kontakty z dzieckiem, jakich chcę? Kolejny etap to poznanie i zrozumienie dziecka – dzieci bowiem czasem robią wszystko na opak w stosunku do rodzicielskich oczekiwań i to w najmniej odpowiednim momencie! Słodki aniołek odchodzi wówczas na bok a do akcji wkracza mały buntownik. Jak za każdym z tych zachowań dostrzec sedno – potrzeby dziecka, jego motywacje i uczucia? Ostatni element to praktyka – konkretne narzędzia inspirowane Porozumieniem bez Przemocy i podejściem coachingowym. Jest to ważna część książki, gdyż wspiera ona rodzica w przełożeniu teorii na działanie. "Autorki opierają się na koncepcji porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga. Podkreślają, że mówienie językiem uczuć i potrzeb oraz okazywanie empatii, to sposób komunikacji, który pomaga rodzicowi i dziecku zachować więź, mimo występujących w ich relacji trudnych momentów... Dzieci nie zawsze zachowują się tak, jak chcemy. My jako rodzice nie zawsze reagujemy tak, jak chcemy... "dzięki empatii nie unikniesz sytuacji trudnych czy konfliktowych. One są elementami życia i rozwoju."

Bardzo mądra książka... nie do czytania, bardziej do praktykowania, idealna dla tych, którzy o NVC wiedzą niewiele... i dla tych którzy mają problem z zastosowaniem teorii w praktyce... Książka Joanny Berendt i Magdaleny Sendor to propozycja dla rodziców, którzy już teraz myślą, jaką chcą mieć relację ze swoim dzieckiem w przyszłości; zastanawiają się, jak to, co teraz robią, mówią i w jaki sposób rozwiązują trudne sytuacje, jest spójne z wartościami, które chcą przekazać dziecku; którzy chcą stworzyć przestrzeń na wyrażanie silnych emocji i swoich, i dziecka. To program dla rodziców, którzy chcą mieć lepszy kontakt sami ze sobą, chcą mieć świadomość tego, co się dzieje w nich i w ich dzieciach, jakie są ich prawdziwe potrzeby każdej ze stron w danej sytuacji. Jak piszą autorki:

„Patrzenie na dziecko przez pryzmat jego pięknych i ważnych potrzeb ułatwi Ci, nawet w trudnych sytuacjach, nawiązanie z nim głębokiego i szczerego kontaktu. Co więcej, gdy spojrzysz na swoje decyzje czy działania jako na próbę zaspokojenia jego i Twoich pięknych i ważnych potrzeb, da Ci to poczucie wolności w podejmowaniu decyzji, jak chcesz budować relację z dzieckiem”. "Wyjątkowość bajek o empatii polega na tym, że nie tylko opisują one świat relacji z perspektywy dziecka, ale także uczą odkrywania i nazywania uczuć oraz potrzeb: tych widocznych, wyrażanych spontanicznie, i tych ukrytych głęboko w sercu. Rozpoznanie uczuć i potrzeb pozwala zaakceptować siebie i innych, jest też niezbędne, by w pełni być sobą, bez czego z kolei niemożliwe jest szczęście."


Zwierzęta z Leśnego Zakątka potrafią otwarcie rozmawiać, mimo trudnych emocji, jakie tym rozmowom często towarzyszą. Autorki bajek opisały świat, w którym można być autentycznym, mówić o tym, co dla nas żywe, nie raniąc innych, a jednocześnie być przez nich zrozumianym i zauważonym. "Przyjaciele żyrafy" umili nam ostatnie dobranocne czytanie. Bajki o empatii będą dla nas punktem wyjścia... inspiracją dla kilku ważnych rozmów, które przed nami...

* Skąd wiem, że ktoś mnie kocha?
* Po czym mogę poznać, czego potrzebuję?
* Jak mam mówić, by rodzice usłyszeli, że bardzo nie lubię pobierania krwi?
* Czy zawsze muszę się dzielić?
* Dlaczego mój młodszy brat czasem tak bardzo mnie złości, że mam ochotę spuścić mu lanie?
* No i co to znaczy być grzecznym?

Rozpoznanie uczuć i potrzeb pozwala zaakceptować siebie i innych, jest też niezbędne, by w pełni być sobą, bez czego z kolei niemożliwe jest szczęście. Intencją autorek było pokazanie rodzicom i dzieciom, że wszyscy ludzie, mali i duzi, są tak samo ważni, i że dzięki komunikacji z poziomu serca mogą wspólnie budować przyjazny świat. Pod każdą bajką pojawiają się pytania zachęcające do rozmowy o tym, co dla nas istotne, i do wspólnego poszukiwania osobistych wartości w życiu. Naprawdę piękne i mądre bajki, które poprowadzą nasze dzieci przez krainę uczuć i emocji.


Mam dla Was 3 zestawy książek: "Dogadać się z dzieckiem" + "Przyjaciele żyrafy". Jeżeli chcielibyście zastanowić się chwilę i rozwijać w swoim rodzicielstwie zostawcie pod postem komentarz, co chcielibyście zmienić w swojej relacji z dzieckiem? Nie odpowiedzi dobrych, czy złych. 8ego czerwca wszystkie wezmą udział w losowaniu i 3 z nich nagrodzę.

"nie potrzebujemy być idealni, potrzebujemy być jedynie systematycznie mniej niedoskonali."

0 komentarze :