Related Posts with Thumbnails

Tell a friend Domestos dla Unicef

Około 2,5 miliarda ludzi na całym świecie, nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych – to dwie piąte (37 %) globalnej populacji. Dostęp do urządzeń sanitarnych został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za podstawowe prawo człowieka. Bez niego ludzie narażeni są na choroby przenoszone przy niewystarczającym poziomie sanitarnym, takie jak biegunka, która każdego dnia zabija około 2000 dzieci poniżej piątego roku życia.


Domestos połączył swoje siły z UNICEF w celu poprawy dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych dla setek tysięcy ludzi na obszarach, które najbardziej tego potrzebują. Partnerstwo ma zapewnić blisko 400 tysiącom osób z 9 krajów świata dostęp do toalet i urządzeń sanitarnych. Projekt ma na celu zmniejszenie śmiertelności dzieci poprzez poprawę warunków sanitarnych w krajach rozwijających się, gdzie co 35 sekund umiera jedno dziecko z powodu braku odpowiednich warunków sanitarnych:( To właśnie dzieci są najbardziej narażone na skutki niskiego poziomu higieny, ponieważ ich układ obronny nie jest jeszcze w pełni dojrzały. Poważnym zagrożeniem dla nich może być na przykład biegunka wywołana brakiem odpowiednich warunków sanitarnych. Partnerska współpraca Domestos, Fundacji Unilever i UNICEF przyczyni się do poprawy dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych w dziewięciu krajach: Gambi, Ghanie, Nikaragui, Nigerii, Pakistanie, Filipinach, Sudanie Południowym, Sudanie i Wietnamie. Poprawa warunków sanitarnych na świecie to trudne zadanie. Przy obecnym tempie osiąganych postępów zrealizowanie "Milenijnego planu rozwoju" (MDG) ONZ w dziedzinie sanitarnej (jednej z ośmiu dziedzin w ramach MDG) do roku 2015 jest mało prawdopodobne. Pomimo to, nasz niewielki wkład może przyczynić się do znacznych zmian warunków sanitarnych ludzi w potrzebie. O akcji "Zniszcz zarazki, a dzieci zaczną trańczyć i będą szczęśliwe" więcej przeczytacie na stronie projektu: http://www.domestos.pl/dlaUNICEF/index.html , a wesprzeć go możemy kupując specjalnie oznaczone produkty domestos, 5% rocznego zysku zostanie przekazany na cel akcji.


 „Brak toalety lub niski poziom higieny to druga największa przyczyna umieralności dzieci poniżej piątego roku życia. Domestos, jako światowy lider na rynku środków czystości, chce to zmienić i poprawić warunki życia ludzi w najbiedniejszych regionach świata. Dlatego stworzyliśmy naszym konsumentom prostą możliwość wsparcia działań UNICEF. Wystarczy kupić butelkę oznaczoną logo „Domestos wspiera UNICEF” 

0 komentarze :