Related Posts with Thumbnails

zła tradycjaStarannie przygotowane, rozbudowane drzewo genealogiczne świadczyć może o skrupulatnym dokumentowaniu tradycji i przywiązaniu do wartości. O tym, jakie obyczaje przekazywane są w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie, mówią użyte w nim zamiast gałęzi paski i rózgi. 19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Polskim koordynatorem działań związanych z tym dniem jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN). Z okazji tegorocznych obchodów Fundacja wraz z partnerami inauguruje kampanię społeczną "Zła tradycja", która ma zwrócić uwagę na to, jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec najmłodszych. Eksperci FDN są zdania, że większość rodziców, którzy używają przemocy w wychowywaniu dzieci, takiego samego traktowania doznała w dzieciństwie. Klapsy, popychanie czy tak zwane "lanie" to metody, które wydają im się naturalne i nieszkodliwe. "Mnie tata lał i jakoś wyszedłem na ludzi", "Jeden klaps jeszcze nikomu nie zaszkodził" – takie słowa często słyszą pracujący w Fundacji profesjonaliści, którzy chcą przekonać rodziców do wychowywania dzieci bez przemocy.
Celem kampanii jest zmiana takich przekonań. Kampania "Zła tradycja" zwraca uwagę rodziców na to, że dawne środki wychowawcze (jak bicie czy krzyk) są szkodliwe i nie mogą być stosowane. Bicie dzieci jest nielegalne, ponieważ dziecko musi być traktowane jak każdy obywatel i jego prawo do ochrony przed przemocą musi być respektowane. Według FDN wielu rodziców zdaje sobie sprawę ze szkodliwości fizycznego karcenia, jednak nie wiedzą, czym je zastąpić. - Musimy przekonać rodziców, że standardy karcenia dzieci, które sami poznali w dzieciństwie, dziś są nieaktualne. Pokazujemy im alternatywy dla bicia, klapsów i krzyku, czyli pozytywne metody wyznaczania dzieciom granic z szacunkiem i miłością – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje. Na stronie www.złatradycja.fdn.pl, która zostanie uruchomiona 19 listopada, znajdą się informacje na temat rekomendowanych sposobów reagowania na przemoc wobec dzieci.


0 komentarze :