Related Posts with Thumbnails

życie bez przemocy
Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD) oraz sieć sklepów SMYK zainaugurowały akcję "Życie bez przemocy", której celem jest pomoc dzieciom doświadczającym przemocy, a także uwrażliwienie społeczeństwa na symptomy agresji w najbliższym otoczeniu. W ramach akcji w salonach SMYK rozpoczyna się Wielka Zbiórka Świąteczna na rzecz podopiecznych KOPD. Patronat honorowy nad akcją sprawują: Rzecznik Praw Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Centrum Zdrowia Dziecka. Podopieczni Komitetu Ochrony Praw Dziecka to dzieci, które doznały przemocy bardzo często ze strony swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwa czy kolegów w szkole. KOPD organizuje dla nich kompleksową pomoc psychologiczną, na którą składają się diagnoza i indywidualnie dobrana terapia prowadzona przez psychologa, pedagoga i/lub seksuologa.
Partnerem strategicznym kampanii "Życie bez przemocy" jest sieć sklepów SMYK, organizator Wielkiej Zbiórki Świątecznej, z której środki w całości zostaną przeznaczone na pomoc terapeutyczną dla podopiecznych KOPD. Punktem kulminacyjnym Wielkiej Zbiórki Świątecznej, będzie wydarzenie z udziałem gwiazd organizowane dla najmłodszych klientów SMYK, które odbędzie się w połowie grudnia w sklepie SMYK MEGASTORE na warszawskim Targówku. Dodatkowo w ramach kampanii Komitet Ochrony Praw Dziecka planuje akcję informacyjną skierowaną do mediów poświęconą tematowi przemocy wobec dzieci.

0 komentarze :