Related Posts with Thumbnails

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

"Przemoc wobec kobiet i dziewcząt przybiera różne formy i występuje na całym świecie. Zjawisko to obejmuje gwałt, przemoc w rodzinie i szkole, molestowanie w pracy, okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz przemoc seksualna w konfliktach zbrojnych. Przemoc jest stosowana głównie przez mężczyzn. Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, powszechność występowania przemocy powinna wstrząsnąć nami wszystkimi. Przemoc – a w wielu przypadkach sama groźba użycia przemocy - jest jedną z najbardziej istotnych przeszkód w osiągnięciu pełnej równości kobiet i mężczyzn."
0 komentarze :