Related Posts with Thumbnails

Harmonia rozwojuHarmonijny rozwój dziecka Sally Goddard Blythe to poradnik dla rodziców: jak wychować "dobrze zrównoważonego człowieka". Książka wyjaśnia, jak istotne są tzw. umiejętności sensoryczno-motoryczne (ruchowe), rozwinięte we wczesnej młodości. Brak ruchu powoduje m.in. otyłość, nadpobudliwość i problemy w nauce (trudności z zapamiętywaniem, koncentracją, dysleksja, dysgrafia). Autorka tłumaczy jak należy rozwiązywać problemy z zachowaniem u dzieci, omawia wpływ odżywiania oraz muzyki na rozwój mózgu i psychiki małego dziecka...oj czytamy w wolnej chwili...


0 komentarze :