Related Posts with Thumbnails

Ekspresja"Twórcza aktywność dziecka to wielka wartość dana mu przez naturę. Można ją pielęgnować, rozwijać i uszlachetniać, ale można ją również hamować i wypaczać. Gdy się wskutek złych okoliczności zdegeneruje, stanie się martwa, a dana jednostka będzie ślepa i nieczuła na działanie form i barw". S. Popek  


Gdy Vi była mała szybko kupiliśmy jej kredki, farby... chcieliśmy wspierać jej rozwój, dać jej wszystko... Zresztą dziewczynki, to takie artystyczne dusze... delikatne, wrażliwe... Wizja małej artystki zrodzona w rodzicielskiej głowie. Igor od urodzenia wykazywał się sprawnością fizyczną, zamiłowanie do motoryzacji i ponad wszystko upodobał sobie destrukcję przyborów papierniczych starszej siostry... Stereotypowy podział ról... a jednak... jednak mój "męski" syn ma potrzebę plastycznej ekspresji. Bazgra po meblach, podłodze, po sobie też bazgra... najlepiej permanentnym markerem ( którego zawsze nie wiadomo jak i gdzie znajdzie)... czasem na kartce papieru coś na malować mu się zdarza. Obcuje ze sztuką wszystkimi zmysłami. Jak dla mnie kakofonia doznań i niesmak świecowej kredki na niebieskim języku... Namiętnie konsumuje farby w sztyfcie, ciastolinę uwielbia... Ostatnio upodobał sobie farby plakatowe i takie do malowania palcami... pełne skupienie zamaszyste pociągnięcia i musowo test reakcji alergicznej na skórze, plus bonus dla mamy testy odplamiacza... Zdecydowanie action painting ma mój syn we krwi. Spektakularne show malarskie, dramat w wielu aktach.


Ekspresja plastyczna jest źródłem radości i zabawy dla dziecka... i niestety bywa bałaganogenna dla mamy... Działalność plastyczna, obok zabawy, jest najpowszechniejszą formą ekspresji każdego dziecka. Jest jedną z podstawowych form wyrazu... Plastyczne zabawy ubarwiają poznanie otaczającego świata i w przypadku mego małomównego syna są cudownym katalizatorem emocji, których nie jest w stanie wyrazić słowami. Podczas spontanicznego, twórczego aktu pobudza wszystkie zmysły - stymulacja polisensoryczna w kreatywnym szale. Uzewnętrznia swój intymny świat wewnętrznych wrażeń, dzięki wyobraźni nadaje nową formę swoim bacznym świata obserwacjom... 


Lovenfeld podkreśla ogromne znaczenie sztuki jako środka do zrozumienia rozwoju psychicznego dziecka, który się w niej przejawia. Podczas twórczego działania zaangażowane są wszystkie sfery psychiczne człowieka. Dziecko rozwija zmysły, aktywizuje procesy poznawcze i emocjonalne. Stymuluje koordynację wzrokowo-ruchową.

„Twórcza praca dziecka jest językiem wypowiadania się tylko jemu właściwym, jest wyrazem nie tylko jego przeżyć uczuciowych, jest czynnikiem harmonii między sercem i rozumem, między wrażliwością i inteligencją, jest jednym z wielu sposobów intelektualnego poznania świata i docierania do głębszego i szerszego jego rozumienia”. Z. Słobodzian


Chcielibyście, żeby Wasze dzieci zostały artystami? Ale tak na prawdę z ręką na sercu? Pewnie wolelibyście dla nich jakieś porządne zajęcie, a nie artystyczne widzimisię... a jak już artysta, to chociaż dobry, doceniany i dobrze opłacany... Nie wiem, czym mój syn zostanie nowym Pollockiem, tudzież Kandinski, ale wiem, że te chwile abstrakcyjnej ekspresji są dla niego bezcenne ( jakby jednak został sławny wystawie mu rachunek za pranie:) Każdy akt twórczy jest dla dziecka bardzo cenny, ponieważ wzbogaca je o nowe indywidualne doświadczenie, wyraża jego osobowość, budzi wiarę we własne możliwości.
"Sztuka służy ludzkości w ogóle, a żywioł piękna jest potrzebny każdemu człowiekowi, jest podstawowym czynnikiem pełnego i harmonijnego rozwoju każdej jaźni i każdej warstwy społecznej " S. Szuman

0 komentarze :