Related Posts with Thumbnails

nocnikowe błędy

Nauka korzystania z nocnika nie zawsze jest łatwe, dzieci są różne i rozwijają się w swoim indywidualnym tępię, niestety często problemy z nocnikowaniem wynikają z  z błędów rodziców... Pierwsza i podstawowa kwestia to nauka korzystania z nocnika za nim dziecko na prawdę na trening czystości jest gotowe...

Inne częste błędy :
 • nauka nocnika w stresującym dla dziecka okresie, zmian, nowej sytuacji
 • rozpoczęcie nauki gdy dziecko jest w trakcie przyswajania innej ważnej dla niego umiejętności
 • karanie dziecka za wypadki podczas nieudolnych prób załatwiania się do nocnika 
 • brak cierpliwości i konsekwencji u rodziców
 • straszenie dzieci, krzyki.itp.
 • oczekiwanie że opanowanie nocnika łączy się ze spaniem bez pieluszki
 • nierealistyczne oczekiwania rodziców co do nocnika 
 • zbyt wczesne rozpoczęcie nocnikowania...gdy dziecko nie jest jeszcze gotowe 
 • presja szybkiego opanowania umiejętności
 • jest zimno! nocnik łatwiej opanować latem
 • brak pochwał podczas siusuania zakończonego sukcesem


0 komentarze :