Related Posts with Thumbnails

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy


"Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? 
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? 
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? 
Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele... 
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy 
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy "


0 komentarze :