Related Posts with Thumbnails

MAŁA ARTYSTKA


„Twórcza praca dziecka jest językiem wypowiadania się tylko jemu właściwym, jest wyrazem nie tylko jego przeżyć uczuciowych, jest czynnikiem harmonii między sercem i rozumem, między wrażliwością i inteligencją, jest jednym z wielu sposobów intelektualnego poznania świata i docierania do głębszego i szerszego jego rozumienia”. (Z. Słobodzian) 


Edukacja plastyczna dzieci jest częścią wychowania estetycznego. Odgrywa ogromną rolę w ukierunkowywaniu aktywności dziecka, wyzwalaniu jego uczuć i samorealizacji. Działalność plastyczna stwarza szerokie pole dla wyrażania dziecięcej ekspresji. Rozwija inicjatywę ,samodzielność i wytrwałość, pobudza również do słownego wyrażania swoich odczuć. Własna twórczość daje dziecku odprężenie, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych. Daje mu przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Poprzez twórczość plastyczną dziecko zaspokaja typową dla tego wieku potrzebę działania. Wartość tego działania należy upatrywać nie tyle w produkcie końcowym aktu tworzenia ile w samym procesie tworzenia. Wartością samą w sobie jest proces twórczego myślenia, samodzielnego odkrywania własnych możliwości. Bowiem sztuka, to piękno widziane przez artystę.Tworzenie daje dziecku radość, poczucie ważności, siły sprawczej, przez co staje się zdolne do rozwoju. Aby nie zaprzepaścić tego i wspólnie z dziećmi czerpać radość z rysowania, malowania, czy tworzenia należy naturalną u dziecka skłonność do ekspresji plastycznej stale rozwijać i pogłębiać. Czynić to można zarówno przez dostarczanie mu nowych środków wyrazu plastycznego jak i ugruntowanie umiejętności i wiedzy na ten temat. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Rysunek jest obok mowy, jedną z pierwszych form ekspresji dziecka, jest prostym i bezpośrednim środkiem, jakim dziecko może określić swoje istnienie na świecie, swój własny świat, samo siebie. (http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3018)
"Sztuka stanowi niezbędna strawę człowieka, stanowi istotny czynnik kształtowania się jego osobowości i szczęścia" S. Szuman

I jeszcze mała modyfikacja posta...bo chcemy się pochwalić, ze pochwaliła moja małą Viki pani psycholog:)


A ja trochę poszperałam na kompie i stwierdzam, ze zapędy artystyczne moja córeczka wykazywała od małego...lubiła na przykład buszować w kartonie maminej włóczki do szydełkowania:)
1 komentarze :