Related Posts with Thumbnails

Książeczka Zdrowia Dziecka


Książeczki zdrowia dziecka wydawano w państwowych placówkach służby zdrowia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 1959 roku wszystkim rodzicom nowo narodzonych dzieci. Była ważnym dokumentem niezbędnym do określenia ogólnego stanu zdrowia i rozwoju dziecka od dnia jego narodzin do ukończenia 18. roku życia... Wymienione rozporządzenie uchylono 1 stycznia 2002 roku. Książeczka zdrowia dziecka przestała być obowiązkowa... Co nie zmienia faktu, że wielu rodziców ją ciągle otrzymuje w szpitalach... Dostaliście? Ja tak. Obecnie Książeczki Zdrowia Dziecka są zwyczajowo wydawane przez szpitale na porodówkach. Wpisywane są w nich informacje o dacie narodzin i stanie zdrowia dziecka tuż po urodzeniu... a później nikt ich już nie wypełnia. Wciąż na pkp można się spotkać z prośbą o okazanie książeczki jako dokumentu poświadczającego prawo do ulgi kolejowej, w przychodni w sumie też o nią czasami proszą... Książeczki zdrowia przestały być dokumentem prawnie obowiązującym i lekarz nie ma obowiązku jego wypełniania. Zwykle są finansowane przez umieszczane na nich reklamy producentów pieluch lub kosmetyków dla dzieci... można je równie dobrze kupić na allegro lub wydrukować z pdfa, których pełno w sieci...

Wedle ankiety, którą wielu z Was wypełniło 99% z nas książeczki zdrowia w szpitalu otrzymało. Jest to działanie zwyczajowe, nieusankcjonowane prawnie. Personel medyczny nie ma obowiązku książeczki zdrowia uzupełniać.

Książeczki w domu mamy, zabieramy ze sobą na każdą wizytę... ale tylko 41% książeczek jest regularnie uzupełnianych... Niby nie jest to obowiązkowe, ale chyba szczerze irytuje rodziców... Niektórzy z nas dokonują wpisów samodzielnie, żeby mieć obraz rozwoju dziecka, historię chorób... a nie tylko informację o kolejnym terminie szczepienia... Bo paradoksalnie te są skrupulatnie wpisywane.


Ministerstwo Zdrowia chce prawnie uregulować status książeczki zdrowia dziecka; miałaby się ona stać elementem dokumentacji medyczne, użytecznym narzędziem pozwalającym m.in. na dokumentowanie działań profilaktycznych i leczniczych oraz umożliwiającym szybki dostęp do istotnych informacji w sytuacjach nagłych. Prowadzone są debaty nad formą książeczki... Rodzice chcieliby mieć zarówno wersję papierową jak i elektroniczną... Papierową do przychodni... elektroniczną dla łatwego dostępu do dokumentacji medycznej...

"Dokumentowanie procesu sprawowania opieki medycznej nad dzieckiem daje możliwość bezpośredniego wglądu rodzicowi lub opiekunowi w zakres niezbędnych informacji dotyczących oceny prawidłowości rozwoju dziecka, jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie daje możliwość przekazywania tych informacji pomiędzy placówkami medycznymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem zarówno w aspekcie udzielanych mu świadczeń profilaktycznych, leczniczych, jak i tych udzielanych w stanach nagłych bądź w trybie doraźnym."
Rzecznik Praw Dziecka


*Pełen raport, z którego pochodzą wykresy znajdziecie TUTAJ

0 komentarze :