Related Posts with Thumbnails

LALA LOLKA

Wysmakowane kolorystycznie ilustracje przykuwają wzrok. Lolek bawi się lalką, a Katarzyna Bogucka - rymami. Na pierwszy rzut oka "Lala Lolka" to lekcja tolerancji dla dzieci, lecz ja mam wrażenie, że jest ona bardziej prztyczkiem w nos rodziców. Lolek w imieniu naszych dzieci prosi: drodzy rodzice, pozwólcie nam się bawić tym, czym chcemy! Nie szukajcie problemów tam, gdzie ich nie ma!


Książka Kata­rzyny Boguc­kiej  Lala Lolka, to próba prze­ła­ma­nia ste­reo­ty­pów, oswo­je­nia doro­słych odbior­ców z moż­li­wo­ścią wyj­ścia ich dzieci poza pewne utarte sche­maty. Doro­słych, bo to od nich dzieci uczą się szu­flad­ko­wa­nia. Dziew­czynki nie muszą się bawić tylko lal­kami, a chłopcy samo­cho­dami. Zabawki zazwy­czaj płci nie mają. Płciowa segre­ga­cja zaba­wek nie jest konieczna, to my, doro­śli, ją narzu­camy. Naj­lep­sza zabawa to wspólna zabawa — bez ogra­ni­cza­nia i przy­pi­sy­wa­nia ról płciowych.

całą recenzję znajdziecie na portalu ksiązkisawazne.pl0 komentarze :