Related Posts with Thumbnails

Rekrutacja do szkół podstawowych 2015/2016


Nabór do szkół podstawowych rusza 1 kwietnia... i jest to kolejna rzecz, która mnie przerasta... Jak kocham moje dzieci tak nie jestem przystosowana do bycia rodzicem w naszym państwie... same schody i ciągle pod górkę... Z danych Urzędu Miasta Olsztyna wynika, że we wrześniu do pierwszych klas pójdzie 981 siedmiolatków i 1964 sześciolatków. Będą się uczyć w 108 klasach w systemie zmianowym... Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty: „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły” . No i super... ale kompletnie nie wiem ja ugryźć ten temat... jedyne co wiem, to że lekko nie będzie, bo dzieci dużo, rejonizacja... a córka ma zameldowana w Krakowie...

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałe w jego obrębie rejonu przyjmuje się z urzędu. Kandydaci spoza obwodu publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły... Odwiedziłam 3 szkoły najbliżej mojego obecnego miejsca zamieszkania i klops, bo argument że Viki do Krakowa dojeżdżać nie będzie nie przemawia do pań w sekretariacie... w jednej placówce zasugerowano mi dołączenie umowy najmu mieszkania i trzymanie kciuków, żeby miejsce dla córki się znalazło... 

We wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej spoza obwodu można dokonać wyboru maksymalnie trzech szkół z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej szkoły... Jest szansa są nerwy... Vi jest spoza rejonu nie ma punktów za rodzeństwo, upośledzenie, wielodzietną rodzinę... ba nawet za to że aktualnie sama ją wychowuję nie ma puntów, bo statusu samotnej matki formalnie nie posiadam... Jakby nie patrzeć kolorowo nie jest.


Składanie zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 będzie odbywać się od 1 do 17 kwietnia 2015 r. Wszelkie informacje dotyczące procedur i harmonogramu rekrutacji, informacje o szkołach oraz wzory wymaganych dokumentów i sposobu ich uzupełniania będą dostępne na stronie „Nabór” www.nabor.pcss.pl/olsztyn/

0 komentarze :