Related Posts with Thumbnails

blw


BLW jest skrótem od Baby-Led Weaning, co oznacza wprowadzanie pokarmów stałych kontrolowane przez dziecko. Wydaje się to nową ideą, powstałą na gruncie Attachment Parenting, jednakże jest prostą kontynuacją założeń leżących u podstaw karmienia piersią „na żądanie”, na kolejnym etapie żywienia. BLW pomaga w stopniowym usamodzielnianiu się niemowlęcia w sferze żywieniowej, od mleka do pokarmów stałych, spożywanych przy stole. Metoda polega na ominięciu etapu papek i karmienia łyżeczką oraz na zaoferowaniu dziecku wyboru tego, co chce zjeść.W obecnych czasach odchodzi się bowiem od sztywno przyjętych norm żywieniowych wprowadzania konkretnych produktów wedle jednego, sztywnego i powtarzalnego wzorca. Co więcej, istnieją różnice w zakresie norm pomiędzy wieloma rejonami świata, a kolejność i rodzaj pierwszych wybieranych dla niemowlęcia posiłków bardziej należy przypisać zwyczajom żywieniowym danej społeczności niż merytorycznym i naukowym przesłankom! Stosowanie BLW można rozpocząć najwcześniej w szóstym miesiącu życia dziecka, a na pewno wtedy, gdy już stabilnie siedzi i potrafi zająć się samodzielną konsumpcją... Więc mam jeszcze przynajmniej 3 miesiące na do edukowanie w temacie i zobaczymy co będzie wybierał mój bobas:)

1 komentarz :