Related Posts with Thumbnails

#WolneodGMO Chcę wiedzieć!


Dotychczasowe znakowanie produktów z GMO nie jest czytelne, a co najważniejsze pomija kwestię pasz zawierających GMO. W Polsce ponad 90% pasz to pasze z GMO,a zatem konsumenci nie mają informacji o tym, że produkty mięsne, mleczne, a także jaja w większości pochodzą od zwierząt karmionych paszami z GMO. Polscy konsumenci chcą czytelnego znakowania żywności „wolne od GMO”.


Aż 73,1% Polaków domaga się takiego znakowania, a wśród rodziców dzieci poniżej 2 roku życia znakowania chce 9 na 10 osób. Polscy konsumenci chcą wiedzieć, które produkty powstały bez udziału organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Mamy się na kim wzorować. Kupując, np. niemiecki produkt spożywczy oznakowany naklejką „Ohne Gentechnik” mamy pewność, że w procesie produkcji nie została wykorzystana pasza modyfikowana genetycznie. Europejscy przedsiębiorcy idą nawet dalej. Duże sieci handlowe wspólnie wspierają uprawy soi niemodyfikowanej genetycznie w Brazylii oraz tworzenie korzystnych warunków biznesowych sprzyjających rozwojowi tych upraw


„Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” to nowa kampania o charakterze obywatelskim i edukacyjnym zainicjowana przez Instytut Spraw Obywatelskich. Akcja ma zwrócić uwagę na niedostateczne znakowanie produktów spożywczych w obrębie stosowania składników modyfikowanych genetycznie w procesie wytworzenia. Prawo do informacji jest jednym z najważniejszych praw konsumenckich. To fundament wolności wyboru. Konsumenci kupując produkty, w szczególności żywność, powinni mieć dostęp do kluczowych informacji na temat zawartości, sposobu i miejsca produkcji (w tym składników wykorzystywanych na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego), daty ważności oraz innych cech istotnych ze względów zdrowotnych, jak również światopoglądowych, czy religijnych. Żeby i młodzi, i nieco starsi konsumenci mogli wybierać świadomie, potrzebna jest pełna informacja o produktach. Tymczasem na etykietach żywności pewnych danych, po prostu, brakuje. Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) są jednymi ze składników, coraz częściej dodawanych do żywności. Nie wszyscy je akceptują. Dlatego etykiety powinny informować zarówno o obecności, jak i braku GMO, w produkcie


Sprawa oznakowania produktów nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z coraz szybciej rozprzestrzeniającymi się globalnymi uprawami GMO i coraz powszechniejszym stosowaniem modyfikacji genetycznych w hodowli zwierząt i produkcji spożywczej. Należy jednak podkreślić, że w największych gospodarkach Unii Europejskiej na półkach sklepowych pojawia się coraz więcej produktów oznaczonych, jako te wytworzone bez udziału GMO.


Na stronie internetowej www.chcewiedziec.pl można wypełnić deklarację poparcia dla kampanii. Popieram wszelkie inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości konsumenta i zachęcam do zdrowego odżywiania oraz do podpisania deklaracji.


0 komentarze :