Related Posts with Thumbnails

Ulga prorodzinna 2017


Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce pozostaje od lat ulga na dziecko, nazywana również ulgą rodzinną lub prorodzinną. Przysługuje ona rodzicom wychowującym co najmniej jedno dziecko, a jej przyznanie uwarunkowane może być spełnieniem kryterium dochodowego. Ulga podatkowa na dziecko w 2017 r. (czyli za rok podatkowy 2016) przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik miał władzę rodzicielską, sprawował nad dzieckiem opiekę jako opiekun prawny lub rodzina zastępcza. Z ulgi mogą skorzystać także rodzice pełnoletnich dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci do ukończenia 25. roku życia, jeżeli się uczą lub studiują. Ulgi podatkowe na dzieci przysługują, jeżeli roczny dochód dziecka nie przekracza kwoty 3089 zł. Kwota odliczenia zależy od liczby dzieci oraz dochodów rodziców. Kwotę zwrotu ulgi trzeba wskazać w odpowiednich polach deklaracji PIT-36 i PIT-37. Ulga ta jest nielimitowana w stosunku do liczby posiadanych dzieci. Przysługuje zatem na każde dziecko, oczywiście pod warunkiem, że jego status spełnia wymagania opisane w odpowiedniej ustawie. 

Ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł lub 56 000 zł - gdy rozliczamy się osobno. W zeznaniu składanym w 2017 roku możemy odliczyć: 
 * 1112,04 zł rocznie na wychowanie jednego dziecka 
 * 1112,04 zł. rocznie na dwójkę dzieci 
 * 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko, 
 * 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka Przy trójce, czwórce lub większej ilości dzieci, na dwójkę pierwszych przysługuje miesięczna ulga na dziecko w kwocie 92,67 zł., niezależnie od limitu przychodów, na kolejne dzieci są kwoty podwyższone, również bez limitu przychodów. 


Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko stanowi dochód, który będzie brany pod uwagę w trakcie ustalania prawa do skorzystania z programu 500+. Może więc dojść do sytuacji, że podatnik, który z uwagi na niskie dochodu nie skorzystał w całości z ulgi na dziecko i wystąpił o jej zwrot, podwyższy w ten sposób swój dochód w przeliczeniu na członka rodziny i straci prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na pierwsze dziecko.

0 komentarze :