Related Posts with Thumbnails

MĄDRZY RODZICE


Coraz częściej w mediach słyszymy narzekania na „dzisiejszą młodzież”. Choć takie głosy towarzyszą każdemu pokoleniu, to dzisiejsza rzeczywistość faktycznie mocniej do nich skłania. Statystki policyjne pokazują wzrost przestępczości wśród dzieci i młodzieży – aż 10% czynów zabronionych popełniają sprawcy nieletni (źródło: Komenda Główna Policji), przy czym coraz większy jest w tym udział rozmaitych aktów agresji. Naszym zdaniem narzekanie na „dzisiejszą młodzież” nie ma jednak sensu, bo to nie w niej, ale w dorosłych – ich błędach i zaniedbaniach powinno się doszukiwać źródła niewłaściwych zachowań najmłodszych. Przyczyn, przez które współcześni rodzice nie czują się pewnie i swobodnie w swojej roli. jest zapewne wiele, jednak jedną z najważniejszych jest w naszym przekonaniu fakt, że nikt ich bycia rodzicami nie nauczył - przez co wykazują niski poziom umiejętności wychowawczych. Współczesnym rodzicom brakuje również wiedzy na temat poszczególnych etapów rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka, co często prowadzi do dylematów, czy to, co robi dziecko jest typowe dla jego wieku, czy może trzeba się już zacząć niepokoić. Diagnoza ta została poparta ogólnopolskim badaniem kompetencji wychowawczych rodziców.

Celem programu Mądrzy Rodzice jest przekazanie rodzicom i wychowawcom wiedzy na temat podstaw mądrego wychowania dzieci. Narzędziem przekazywania wiedzy będą warsztaty oraz szkolenia zarówno dla liderów, jak i dla rodziców w całej Polsce. Szkolenia będą kładły szczególny nie tylko na aspekty psychologiczne, ale również pielęgnacyjne (prawidłowe żywienie i jego wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, higiena, kultura fizyczna), jaki i kulturalne (zamiłowanie do muzyki, sztuki, piękna).Interwencyjny magazyn telewizji TVN „Uwaga!” rozpoczyna nową akcję społeczną – „Mądrzy Rodzice”. Akcja zakończy się ona ogólnopolskim testem kompetencji wychowawczych na antenie TVN.

Celem akcji „Mądrzy rodzice” jest zwrócenie uwagi na tworzenie dobrych relacji z własnymi dziećmi, znajdywanie w nich sensu, satysfakcji, radości. Na akcję złożą się spotkania z rodzicami dzieci w różnym wieku.

Podczas nich rodzice będą mogli zweryfikować swoją wiedzę na temat wychowania dzieci, a także otrzymają wsparcie od ekspertów z Fundacji Kidprotect.pl – współorganizatora akcji. Cykl reportaży będzie emitowany w TVN we wrześniu 2011 roku, ale już w czerwcu będzie można zobaczyć pilot programu.
„Mądrym Rodzicom” patronuje Rzecznik Praw Dziecka.

0 komentarze :