Related Posts with Thumbnails

Rodzice - dziecko - wychowanie Poradnik dla rodziców A-Z

"Poradnik dla rodziców" Rodzice-dzieci-wychowanie Pod redakcją Bolesława Milewicza Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia Rok wydania Warszawa 1968


Treść książki dotyczy przeważnie spraw praktycznych: zdrowia dzieci i młodzieży, ich rozwoju fizycznego, umysłowego i moralnego, typowych zjawisk z codziennego życia i działania dzieci w domu, szkole, środowisku. Poradnik skupia się na metodach przysposabiania do życia i środkach wychowawczego postępowania z dorastającym pokoleniem. Omawia typowe trudności i konflikty, przypomina, na co zwracać uwagę; co i jak obserwować, jakie stawiać wymagania, jakie wiadomości, umiejętności i nawyki dziecko powinno opanować, jak prawidłowo organizować życie dziecka. Pomimo jej charakteru praktycznego książka ta nie może obejść się bez teoretycznego, acz popularnego oświetlenia ważniejszych zjawisk i metod postępowania, bez pobieżnego choćby zorientowania czytelników, co mówią o wychowaniu w rodzinie takie nauki, jak: pedagogika, psychologia, medycyna, socjologia, prawo, etyka.
Biorąc pod uwagę rok wydania, zmiany jakie zaszły w wychowaniu dzieci...naprawdę ciekawa lektura:)

0 komentarze :